Informații internare

/Informații internare
 1. Copie:
 • carte identitate
 • buletin de identitate
 • certificat de naştere pentru copii sub 15 ani
 • permis de conducere
 • paşaport
 1. Bilet de internare din policlinică
 2. Adeverința de asigurat – se va interoga statutul de asigurat de pe site-ul casei de asigurări de sănătate, sistemul informatic unic național, conform ord. 581, art.11, lit. 11-12

 


CRITERII DE INTERNARE

Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:

 1. nastere;
 2. urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
 3. boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
 4. bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata – ani;
 5. afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.

 

 

Servicii medicale spitalicesti care nu necesita internare continua, acordate in regim de spitalizare de zi:

 1. Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore/vizita (zi).
 2. Criteriile de internare in spitalizarea de zi sunt:
 3. urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
 4. diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.
Skip to content